Archiv dokumentů dle novely přímo v aplikaci funguje zcela automaticky!

Kontakty

ARET Praha s.r.o.
Štěrboholská 184/28
102 00 Praha 10 - Hostivař

IČO: 25113852
DIČ: CZ25113852
 
www.aret.cz

Kontakt podpory

Po - Pá 8:00 - 16:00
Hotline: +420 212 242 141
E-mail: podpora@ir-is.cz

Stažení IR-IS

Instalace systému IR-IS je velmi jednoduchá. Stačí pouze stáhnout instalátor aplikace a průvodce Vás provede zbytkem instalace.

Aktivovat zkušební verzi

Stáhnout instalátor

Instalace serverové služby

Verze aplikace: 4.5.11  (25. 6. 2024 8:11:44)
Vyžaduje databázi: 4.5.11
Novinky v této verzi

Přerušení oddlužení

 • U spisů po novele z roku 2019 lze jednou za dobu trvání oddlužení provést přerušení oddlužení na dobu až jednoho roku. Na záložce "Oddlužení stav" se zobrazuje jestli je/bylo přerušeno oddlužení. Po kliku na tlačítko vedle textu o přerušení oddlužení se zobrazí formulář, ve kterém si nastavíte od kdy do kdy trvá přerušení oddlužení a od jakého měsíce do jakého měsíce se přerušení projeví ve splátkovém kalendáři. Navíc se ve formuláři zobrazuje plánovaná délka oddlužení, kterou si navýšíte o přerušené měsíce.
 • Na záložce "Konečné zprávy" -> "ZOSO" je možné zobrazit stejný formulář pro přerušení oddlužení jako na záložce "Oddlužení stav". Počet měsíců přerušení oddlužení ve zprávě ZOSO se automaticky počítá podle měsíců přerušení od - do.
 • Při uzavírání měsíce, pokud v následujícím měsíci má začít běžet přerušení oddlužení, tak Vás aplikace upozorní abyste si změnili nastavení pravidelných přednostních plateb a přednostních plateb v aktuálním měsíci. Většinou se jedná jen o snížení odměny správce, ale v usnesení soudu samozřejmě mohou být i další změny.
 • Při uzavírání měsíce, ve kterém končí přerušení oddlužení, tak Vás aplikace upozorní abyste si změnili nastavení pravidelných přednostních plateb a přednostních plateb v aktuálním měsíci. Většinou se jedná jen o navýšení zpět odměny správce, ale v usnesení soudu samozřejmě mohou být i další změny.
 • Splátkový automat pracuje i s přerušenými oddluženími. Při hromadném uzavírání měsíců se do protokolu zapíše informace jestli začalo/skončilo přerušení oddlužení a Vy si náležitě upravíte přednostní platby.

Vyplácení podílu od částky 150,- kč

 • Někteří věřitelé nechtějí vyplácet každý měsíc malé částky, ale provést vyplacení částky jednou po delší době až se na účtu nahromadí větší finanční prostředky. Podle vyhlášky č. 121/2019 Sb. §16d můžou být částky nepřevyšující 150 Kč vyplaceny nejméně jednou za 6 měsíců, zpravidla po dohodě s příslušným věřitelem. Z předchozího vyplývá, že věřiteli, který má na účtu k vyplacení méně než 150,- kč musíte vyplatit peníze nejméně jednou za 6 měsíců. V IR-IS je realizováno, že u podílu ve spise je nově zaškrtávací pole "minimální částka 150,- Kč pro vyplacení po stisku 'vyplatit vše'" a po kliku na tlačítko "vyplatit vše" se u podílu, který má zaškrtnuto "minimální částka 150,- Kč...." vyhodnotí jestli má věřitel na účtu více než 150,- kč anebo poslední vyplacení podílu bylo před 6 měsíci a podle toho vytvoří platební příkaz nebo ne. Platební příkaz se vytvoří automaticky, také v případě, že věřitel je označen jako plně uspokojený nebo aktuální měsíc splátkového kalendáře je stejný nebo vyšší než je plánovaná délka oddlužení.

  Jiná "laická" formulace: Požadavku věřitelů, aby v případě nízkých částek jim byly peníze vypláceny jednou za 6 měsíců dosáhnete tak, že u konkrétního podílu ve spise zaškrtnete "minimální částka 150,- Kč pro vyplacení po stisku 'vyplatit vše'".
 • Ve splátkovém automatu na záložce k vyplacení sloupec "Lze vyplatit" zobrazuje skutečnou částku, kterou lze vyplatit věřitelům i se zohledněním vyplacení podle zaškrtávátka u podílu "minimální částka 150,- Kč pro vyplacení po stisku 'vyplatit vše'".
 • Ve spisu na záložku "K vyplacení" do tabulky "aktuální stav účtu a depozitu pro každého věřitele" byly doplněny sloupce "Datum vyplacení" a "Minimální částka". Sloupec "Datum vyplacení" znamená datum posledního vyplacení pro podíly s nastavenou minimální částkou 150,- Kč pro vyplacení. Sloupec "Minimální částka" znamená jestli je u podílu zaškrtnuto "minimální částka 150,- Kč pro vyplacení po stisku 'vyplatit vše'".

Novinky v této verzi

 • Do splátkového kalendáře byl přidán nový typ přednostní platby odměna správce ze zpeněžení nezajištěného majetku. Tato přednostní platba má při provádění rozpočtu nejvyšší prioritu. Do formuláře ZOPO se přednostní platba odměna správce ze zpeněžení nezajištěného majetku automaticky vkládá do pole "Komentář". V aplikaci je přednostní platba pojmenována "odměna ze zpeněžení nezaj. maj".
 • Do korespondence byly přidány nové značky datová schránka dlužníka a datová schránka spoludlužníka.
 • Změna ve způsobu výpočtu hodnoty chráněného obydlí pro případy s rokem úpadku 2024 a vyšší. Bylo implementováno dohledové sdělení ministerstva spravedlnosti k určení hodnoty chráněného obydlí dlužníka.
 • Do menu "Nastavení" -> "Obecné" bylo přidáno zaškrtávátko "Dovolit změnu názvu souboru při exportu dokumentu do SÚ". V aplikaci se projeví tak, že v zobrazené korespondenci nebo v zobrazeném náhledu tisku po kliku na tlačítko "Souborové úložiště" budete mít možnost upravit název souboru, pod jakým se korespondence/náhled tisku uloží do Souborového úložiště.
 • Při popření přihlášené pohledávky jiným věřitelem se ve formuláři Seznam přihlášených pohledávek na přezkumném listu popírané pohledávky do pole "Komentář" vyplní jaký věřitel popírá, typ popěrného úkonu a důvod popření.
 • Datum posledního importu příchozí platby z banky bylo přidáno i do přehledu spisů, protože příchozí platby do banky lze importovat k jakémukoliv spisu. Dříve se datum posledního importu počítalo podle vytvoření příchozí platby do splátkového kalendáře. Nyní se datum posledního importu počítá podle přiřazení příchozí platby ke spisu - tzn datum se aktualizuje i když je příchozí platba pouze přiřazena ke spisu nebo označena jako ignorovaná nebo skončí prozatím v nedokončených importech.

Úpravy a opravy

 • Ve vyjímečných případech nešlo zavřít/uložit dialogové okno/formulář. Uvedenou blokaci zavření okna způsobovala automatická aktualizace událostí z rejstříku ISIR.
 • V korespondenci značka "zastupce_ulice" nově zahrnuje i číslo popisné a orientační.
 • Na přihlášce u bankovního spojení nešlo zadat pouze IBAN. Nově lze zadat pouze IBAN a při vytvoření distibučního schématu se u takového podílu nastaví, že se nemají vytvářet platební příkazy po kliku na tlačítko "vyplatit vše", protože není známo číslo účtu věřitele.


Starší verzePříručky a další soubory


Uživatelská příručka IR-IS

Příručka Bankovní importy

Příručka instalace serverové služby

Příručka pro formuláře MSp

IR-IS Serverová služba

Vzdálená podpora

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů s instalací se neváhejte obrátit na naši infolinku, kde Vám rádi pomůžeme.